Uddannelsesplan

Læg en plan:

Efter snakken med din vejleder skal du i gang med din foreløbige uddannelsesplan, som du skal arbejde videre med i både 9. og 10.klasse.

Du finder din uddannelsesplan på www.minuddannelse.net, hvor du skal bruge din UNIC-kode for at komme i gang.

I uddannelsesplanen får du en masse spørgsmål, som du skal svare på, så godt du kan enten alene eller i samarbejde med din kontaktlærer eller din UU vejleder.