Vejlednings- og uddannelsesplan

Læg en plan:

Efter snakken med din vejleder bliver der lavet en vejlednings- og en uddannelsesplan, som du arbejder videre med i både 9. og 10. klasse.

Du finder din vejlednings- og uddannelsesplan på http://ung.unoung.dk, hvor du skal bruge din Uni-Login for at komme i gang. I uddannelsesplanen får du en masse spørgsmål, som du skal svare på, så godt du kan enten alene eller i samarbejde med din kontaktlærer eller din uddannelsesvejleder.