Silkeborg Tekniske Skole og SOSU Silkeborg

AKTIVITET Brobygning for specialklasseelever på EUD uddannelserne
SAMARBEJDSSKOLE(R) Silkeborg Tekniske Skole og SOSU Silkeborg
KLASSETRIN 10. klasse
FORMÅL Formålet er at få indblik i uddannelsesmiljøet og lette overgangen fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.
BESKRIVELSE Formøde med centervejleder og specialteam forud for afvikling af brobygningen i forhold til indhold/krav samt individuelle hensyn.Fra nogle af skolerne deltager personale under forløbet.
VARIGHED En uge
EVT. TIDSPUNKT Uge 48

( I 2014 også i uge 6 i samarbejde med GFU fra Silkeborg Ungdomsskole)