Silkeborg Produktionshøjskole

AKTIVITET Brobygning for specialklasseelever på Silkeborg Produktionshøjskole med rundvisning på EUD uddannelserne
SAMARBEJDSSKOLE(R) Silkeborg Tekniske Skole, SOSU Silkeborg og Silkeborg Handelsskole
KLASSETRIN 10. klasse
FORMÅL Indblik i uddannelsesmuligheder efter grundskolen
BESKRIVELSE Specialklasseeleverne vælger fra mandag til torsdag at være tilknyttet et af produktionshøjskolens værksteder og får om fredagen rundvisning på det EUD uddannelsessted, der tilbyder uddannelsen.
VARIGHED En uge, men der tilbydes 4 forskellige uger i løbet af skoleåret.
EVT. TIDSPUNKT Forskellige ugerI 2013/14 – ugerne 44, 46, 3 og 19