Særlige praktikforløb

Særlige praktikforløb

Som specialklasseelev har du mulighed for at komme i praktik fra 8. klasse. Du kan komme i praktik fra en enkelt dag til flere uger.

Praktikken aftales med dine forældre, din skole og din UU vejleder, som tager kontakt til praktikstedet og laver aftale med praktikværten.

Når du er i praktik på en arbejdsplads, skal du bruge øjne og ører grundigt for at lære så meget som muligt.

Særlig praktik

Du har mulighed for at søge om særlige erhvervspraktikpladser.

Du kan se mulighederne ved at følge dette link.

Under alle omstændigheder skal du aflevere en underskrevet særlig praktikseddel til skolen.