Elever i specialklasser

UU Silkeborg tilbyder børn og unge med særlige behov en ”særlig” vejledningsindsats udover basisvejledningen. Disse børn og unge kan gå på specialskole, i specialklasse eller være integreret i såkaldt normalklasse.

I vejledningen indgår bl.a.:

  • udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejde med skolen
  • vejledningsaktiviteter, som kan være praktikforløb i virksomheder/på institutioner, særlige eller ordinære introduktionsforløb og besøg på relevante ungdomsuddannelsessteder
  • vejledning om valg af tilbud efter grundskolen. Det kan både være individuelle og ordinære uddannelsesforløb med forskellige støtteforanstaltninger
  • forældresamarbejde
  • samarbejde med andre relevante instanser (PPR, sagsbehandler o.l.)

Målet er, at der på udskolingstidspunktet foreligger en uddannelsesplan for den unges fremtid