UU-vejledning

Her kan du læse om de forskellige tilbud og uddannelser, som UU-vejlederen kan hjælpe med. Har du spørgsmål, så kontakt venligst UU Vejleder for Nordvang, Kirsa A. Hjortnæs, tlf: 29 67 29 05 eller på kirsa.hjortnaes@silkeborg.dk eller UU Vejleder for Østerskov, Brian Madsen, tlf: 20560983 eller på brian.madsen@silkeborg.dk

GENERELT OM PRAKTIK

 • Kun hvis det er aftalt med UU vejlederen, kan du selv eller dine forældre skaffe dig en erhvervspraktikplads.
 • Du skal udfylde en evaluering af dit praktikophold.
 • Du skal følge arbejdspladsens normale arbejdstid.
 • Du får ikke løn.
 • Som udgangspunkt skal du selv dække transportudgifter.
 • Du har mødepligt.
 • Hvis du bliver syg, skal du informere både skolen og praktikstedet.
 • Du er forsikret.
 • Du har tavshedspligt.
 • Du skal sammen med din klasselærer lave en tilbagemelding til praktikstedet.

Tidsplan for erhvervspraktik:

 • I ugen op til dit erhvervspraktikophold skal du have styr på:
 • virksomhedens adresse og hvordan du kommer derhen.
 • mødetid og arbejdstid.
 • transportmuligheder.
 • påklædning, evt. sikkerhedssko.
 • kantineforhold (madpakke eller købemad).
 • hvem der skal have besked ved sygemelding.
 • mulighed for at tage hensyn til dine sportsaktiviteter og fritidsjob.

I ugen op til praktikken vil du sammen med din lærer besøge praktikstedet, så du ved hvor du skal møde op den første dag og hvem du skal henvende dig til.

I løbet af praktikugen vil du få besøg af din lærer, som vil høre hvordan det går i praktikken. Du kan altid kontakte din lærer eller UU vejleder i praktikugen, hvis du er i tvivl om noget og hvis du har brug for hjælp eller støtte.