Information om Højmarkskolen

Hvad er Højmarkskolen ?

Højmarkskolen er et undervisningstilbud til unge på 8. – 10. klassetrin, som af forskellige årsager har brug for en anden undervisning end den folkeskolen almindeligvis kan tilbyde.

Højmarkskolens formål er:

  • At tilbyde en undervisning, som kvalificerer til livet og herunder uddannelses- og arbejdsmarkedet.
  • At medvirke til at unge genvinder lysten til at lære.
  • Gennem overskuelige rammer at give mulighed for positive skole- og kammeratskabsoplevelser.
  • At skabe mulighed for oplevelse af selvværd.
  • At dygtiggøre den unge til medleven i voksensamfundet gennem aktiviteter, hvor den enkelte kan afprøve egne grænser og naturligt indgå som en del af et fællesskab.

Aktivitets- og kostordning:

På Højmarkskolen har vi en obligatorisk aktivitets- og kostordning, som betyder, at der for hver elev skal betales kr. 250,- pr. måned i 11 måneder (ikke juli måned). Dette kan gøres via mobilepay, 29112707, eller via webshop.

For det beløb er alle ture ud af huset, øvrige aktiviteter og lejrskole betalt. Yderligere får eleverne morgenmad og frokost hver dag. Dog ikke frokost på fredage.

Hvad laver vi ?

På Højmarkskolen kommer man til at arbejde med:

Skemaet omfatter dansk, matematik, engelsk, køkkenværksted, idræt/motion, værksteds-/kreative fag, usk, kontaktlærertid og valgfag

Afgangsprøver og undervisning:

På Østerskov er der mulighed for at aflægge folkeskolens afgangsprøve FP9 i fagene Dansk, Matematik og mundtlig Engelsk.

Opfylder eleven betingelserne (timetal) er der desuden mulighed for at aflægge folkeskolens afgangsprøve FP9 i Sløjd.

Ved evt. ønske om yderligere afgangsprøver henvises til Ungdomsskolens fritidsundervisning.

På Nordvang er der mulighed for at aflægge folkeskolens afgangsprøver Fp9 eller Fp10i dansk, matematik og engelsk

På Østerskov kommer man også i erhvervspraktik 1 uge om året. Eleven prøver herigennem kræfter med et almindeligt arbejde og får kendskab til arbejdsmarkedet.

Hvis han/hun selv har lyst, kan vedkommende komme i yderligere erhvervspraktik.

På Nordvang arrangeres erhvervspraktik i det omfang det er muligt.

I løbet af et skoleår deltager eleven i ekskursioner og lejrskoler og vi har desuden 1-2 emneuger.

For elever, der går på Højmarkskolen, er brobygningsforløb på en ungdomsuddannelse obligatorisk.

Hvilke unge kan optages på Højmarkskolen ?

  • Unge som har gået 7 år i skole.
  • Unge som ikke trives i deres nuværende skole.
  • Unge som har brug for andre udfordringer.
  • Unge som evt. også har brug for også at arbejde praktisk.