Visitation

  • Elever på 8. til 10. klassetrin kan visiteres til Højmarkskolen.
  • Elever visiteres af PPR
  • Det almindelige er optag til skoleårets start, men der er visitation løbende. Fremtidige deadlines; 19.9.19, 16.12.19 & 16.4.20
  • Ansøgningsskema vedlagt relevante uddybende papirer udfyldes af nuværende skole, UU eller PPR-psykolog og sendes til hojmarkskolen@silkeborg.dk og til PPR – PPR-Visitationogrevisitation@silkeborg.dk
  • Til ansøgningsskema. Klik her til dokument