Nordvang Østerskov
  • Inklusionscenter for Unge med særlige behov

    Et anderledes undervisnigstilbud til unge på 8. – 10. klassetrin

    Læs mereKontakt os

Højmarkskolen er et undervisningstilbud til unge på 8. – 10. klassetrin, som af forskellige årsager har brug for en anden undervisning end den folkeskolen almindeligvis kan tilbyde.

Østerskov

Kerneopgave
Team Østerskovs kerneopgave er at skabe tilpassede udfordringer. Gennem et anerkendende relationsarbejde, i et meningsfyldt, trygt og uformelt læringsfællesskab, vil de gøre udsatte unge mere robuste, give dem større tro på sig selv og mod på det videre liv i uddannelse og arbejde.
Der undervises primært i dansk, matematik, engelsk og yderligere i værkstedsfag såsom metal, mad og træ.

Nordvang

Kerneopgave
Det er afd. Nordvangs kerneopgave gennem et trygt læringsmiljø, at få sårbare unge tilbage i en stabil skolegang, som gør, at den enkelte unge genvinder troen på egne evner og udvikler sig fagligt, socialt og personligt.