Højmark Karolinelund Nordvang
  • Inklusionscenter for Unge med særlige behov

    Et anderledes undervisnigstilbud til unge på 8. – 10. klassetrin

    Læs mereKontakt os

Højmarkskolen er et undervisningstilbud til unge på 8. – 10. klassetrin, som af forskellige årsager har brug for en anden undervisning end den folkeskolen almindeligvis kan tilbyde.

Højmark

Kerneopgave:

Det er afd. Højmarks kerneopgave at møde eleverne med passende forventninger og opgaver – og gennem et anerkendende relationsarbejde i værdiskabende fællesskaber gøre udsatte drenge mere robuste, med større tro på sig selv og derved få dem videre i livet til uddannelse eller arbejde.

Karolinelund

Kerneopgave:

Det er afd. Karolinelunds kerneopgave at skabe tilpassede udfordringer, der giver mening og en tro på fremtiden, i et trygt og uformelt læringsfællesskab, som den enkelte elev kan mestre.

Nordvang

Kerneopgave:

Det er afd. Nordvangs kerneopgave gennem et trygt læringsmiljø, at få sårbare unge tilbage i en stabil skolegang, som gør, at den enkelte unge genvinder troen på egne evner og udvikler sig fagligt, socialt og personligt.